OG Banner Mobile OG Banner

Regulamin serwisu

Regulamin serwisu internetowego www.zasadaauto.pl


1. Zawartość serwisu internetowego Sobiesław Zasada Automotive Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.j., opublikowanego w pod adresem www.zasadaauto.pl ma charakter wyłącznie informacyjny, służący zapoznaniu Państwa z zakresem naszej działalności na polskim rynku.

2. Korzystanie z serwisu internetowego www.zasadaauto.pl oznacza, że akceptują Państwo niniejszy Regulamin.

3. Do korzystania ze strony internetowej niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.

4. Ochronie prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej podlegają wszystkie: teksty, zdjęcia, grafika, pliki dźwiękowe, pliki z animacją, pliki video i ich układ na stronie głównej oraz wszystkich podstronach serwisu www.zasadaauto.pl. W stosunku do wszystkich w/w obiektów zabronione jest kopiowanie w celach komercyjnych lub w celu dalszego rozpowszechniania oraz modyfikowanie lub umieszczanie na innych stronach internetowych. Niektóre podstrony serwisu internetowego zasadaauto.pl zawierają również materiały, objęte prawami autorskimi innych podmiotów, które udostępniły je do umieszczenia na stronach internetowych.

5. W serwisie internetowym www.zasadaauto.pl publikowane są aktualne informacje na temat oferty i działalności Sobiesław Zasada Automotive Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.j., nie możemy jednak   wykluczyć wystąpienia jednostkowych przypadków publikacji informacji nieaktualnych lub niekompletnych, w szczególności w związku ze zmianami oferty handlowej Sobiesław Zasada Automotive Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.j. Wszelkie informacje   uzyskane   w   serwisie www.zasadaauto.pl na temat oferty i działalności na rynku Sobiesław Zasada Automotive Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.j. oraz Partnerów Biznesowych Sobiesław Zasada Automotive Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.j. należy zweryfikować bezpośrednio w oddziałach Sobiesław Zasada Automotive Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.j.

6. Wszelkie informacje dotyczące cen oraz opisów produktów, towarów i usług zawarte w witrynie www.zasadaauto.pl mają charakter wyłącznie informacyjny, w szczególności nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu cywilnego, ani zapewniania, o którym mowa w art. 5561 § 1 ust. 1 i 2 Kodeksu cywilnego, ani oświadczenia gwarancyjnego, o którym mowa w art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego. Informacje cenowe są cenami sugerowanymi i mają charakter niewiążącej rekomendacji. Należy pamiętać, że niektóre elementy wyposażenia pojazdów opisane w serwisie mogą być niedostępne lub dostępne tylko za dodatkową opłatą. Ponadto specyfikacje pojazdów mogą ulegać zmianie, a na zdjęciach mogą być przedstawione pojazdy z elementami wyposażenia dodatkowego lub z elementami, których specyfikacja uległa zmianie. Szczegółowe dane dotyczące pojazdów Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Smart, Alfa Romeo, Jeep, Subaru, Lancia, Fuso oraz aut innych marek na temat których publikowane informacje w serwisie internetowym zasadaauto.pl należy zweryfikować bezpośrednio w oddziałach Sobiesław Zasada Automotive Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.j. Wiążące informacje dotyczące produktów czy usług zawarte będą w odpowiednich umowach zawieranych przez Państwa indywidualnie.

7. Niniejszy Regulamin w zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników serwisu internetowego www.zasadaauto.pl stosuje postanowienia zawarte w Polityce Prywatności serwisu internetowego www.zasadaauto.pl dostępnej pod adresem: Polityka Prywatności oraz jest zgodny z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

8. Ograniczenie odpowiedzialności – zasady i warunki odpowiedzialności związane z użytkowaniem serwisu internetowego www.zasadaauto.pl określa ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).