Daimler Trucks uczy ciężarówki jak płacić

Daimler Trucks uczy ciężarówki jak płacić

Projekt pilotażowy Daimler Trucks uczy ciężarówki płacić

Daimler Trucks systematycznie rozwija cyfryzację swoich samochodów ciężarowych. Ma to na celu z jednej strony odciążenie kierowców w ich codziennej pracy, a z drugiej zwiększenie wydajności i bezpieczeństwa procesów roboczych. Jednym z obszarów rozwoju jest umożliwienie samochodom ciężarowym samodzielnej komunikacji z innymi urządzeniami oraz przeprowadzania prawnie wiążących transakcji, np. płatności. Eksperci Daimler Trucks, realizując projekt pilotażowy, właśnie stworzyli odpowiednie ku temu warunki: opracowali nowy cyfrowy identyfikator samochodu ciężarowego, Truck-ID, oraz powiązany z nim portfel ‒ Truck Wallet. W ramach pierwszego zastosowania systemu projektanci wraz z partnerami projektu z powodzeniem dokonali automatycznej płatności przy elektrycznym terminalu ładującym.

Truck-ID pełni rolę wbudowanego dowodu tożsamości ‒ za jego pomocą samochody ciężarowe mogą identyfikować się względem innych urządzeń i jednoznacznie sygnować określone procesy. Truck Wallet spełnia funkcję technologii platformowej i centralnego programu użytkownika dla wszystkich aplikacji, które mają dostęp do Truck-ID oraz wykorzystują go do różnych zastosowań. Truck-ID i Truck Wallet ‒ obecnie jeszcze w wersjach prototypowych ‒ są zapisane w procesorze kryptograficznym w postaci zaszyfrowanych programów software'owych. Procesor ten jest komponentem Truck Data Center, centralnego telematycznego urządzenia sterującego stosowanego w Nowym Actrosie Mercedes-Benz.

Truck Wallet mieści pieniądze i karty, jak prawdziwy portfel

Truck Wallet, podobnie jak prawdziwy portfel, może zawierać zarówno pieniądze na transakcje płatnicze, jak i różne karty, na przykład karty paliwowe czy karty klienta ‒ jednak wyłącznie w formie cyfrowej. Informacje elektroniczne, w tym o zgromadzonych środkach pieniężnych, są zapisywane bezpośrednio w Truck Wallet i przesyłane z niego do innego urządzenia za pośrednictwem sieci WLAN. Proces ten jest zabezpieczony poprzez kontrolę w systemie online. Technologia radiowa jest komponentem Truck Data Center.

Truck-ID sygnuje wszystkie procesy, jednoznacznie przypisując je do samochodu ciężarowego

Poza automatyzacją procesów, największą zaletą transakcji realizowanych za pomocą Truck Wallet jest połączenie z Truck ID. Identyfikator sygnuje wszystkie procesy Truck Wallet i potwierdza, że transakcje przeprowadzono rzeczywiście z udziałem odpowiedniej ciężarówki. W ten sposób następuje uwierzytelnienie transakcji. W połączeniu z zapisywanymi dodatkowo określonymi danymi telematycznymi, takimi jak aktualna lokalizacja samochodu ciężarowego, system ten oferuje spedycjom i ich partnerom biznesowym wysoki poziom ochrony przed oszustwami. Indywidualny identyfikator Truck-ID jest generowany przy zastosowaniu sprawdzonej, tzw. asymetrycznej metody kryptograficznej. Tajny element Truck-ID nie jest zatem znany ani Daimler Trucks, ani dostawcom procesorów i Truck Data Center, ani samym przewoźnikom.

Inne możliwości zastosowania Truck-ID i Truck Wallet są bardzo zróżnicowane:

  • Mogłyby one znacznie uprościć obsługę poboru myta od samochodów ciężarowych; obecnie kierowca ciężarówki musi ręcznie wprowadzać dane do systemu poboru myta, co może powodować błędy. Dzięki nowej technologii, dane te, jednoznacznie sygnowane, mogłyby być teraz przekazywane bezpośrednio z samochodu ciężarowego do systemu za pośrednictwem sieci WLAN. Zaoszczędziłoby to kierowcom oraz spedytorom czasu, stresu i pieniędzy.
  • Analogicznie, również procesy transportowe mogłyby być realizowane bezpośrednio przez samochód ciężarowy: ciężarówka dostarcza dokumenty przewozowe w formie cyfrowej i sygnuje je po przybyciu do miejsca przeznaczenia oraz otrzymuje odpowiednie potwierdzenie odbioru towaru z lokalnego systemu.
  • Truck-ID i Truck Wallet mogłyby też częściowo przejąć kontrolę i rozliczenia podwykonawców, weryfikując, kiedy dany samochód ciężarowy był używany przez danego użytkownika ‒ wystarczy właściwy technologiczny „odpowiednik” po stronie użytkownika, taki jak smartfon z aplikacją, która może komunikować się z Truck Wallet.
  • Także obsługa leasingu pojazdów i krótkoterminowych umów użytkowania (np. „pay-per-use”) mogłyby być kontrolowane bezpośrednio przez samochód ciężarowy; klient płaci bezpośrednio w pojeździe, a ciężarówka sama decyduje, czy spełniono warunki niezbędne do jej gotowości operacyjnej.

W planach kolejne pilotaże i testy

Daimler Trucks wraz z partnerami kooperacyjnymi kontynuuje prace nad rozwojem systemów Truck-ID i Truck Wallet oraz już planuje dalsze pilotaże i testy tej technologii.

Truck Data Center serce skomunikowanej sieciowo ciężarówki

Moduł łączności sieciowej Truck Data Center, mający mniej więcej format kartki A5, jest montowany we wszystkich markach pojazdów Daimler Trucks na bazie ustandaryzowanej międzynarodowo architektury elektrycznej i elektronicznej. Mercedes-Benz Actros jest wyposażany w ten moduł standardowo. Opisywane urządzenie odbiera dane z zamontowanych
w ciężarówce czujników, kamer itd. oraz analizuje je pod kątem najróżniejszych zastosowań. Pełni też funkcję interfejsu dla wszystkich usług sieciowych oraz realizuje komunikację zewnętrzną samochodu ciężarowego. Podobnie do nowoczesnych smartfonów, Truck Data Center komunikuje się z infrastrukturą, innymi pojazdami oraz innymi instancjami procesu logistycznego poprzez Bluetooth lub sieć 4G. Dodatkowo posiada funkcję określania pozycji pojazdu przez GPS.

Wyślij zapytanie o wycenę Umów wizytę w serwisie