Sieć ładowania dla samochodów ciężarowych już wkrótce...

Sieć ładowania dla samochodów ciężarowych już wkrótce...

Daimler Truck współutworzy europejską sieć ładowania dla zelektryfikowanych samochodów ciężarowych.

Daimler Truck, Traton Group i Volvo Group planują pionierską europejską sieć ładowania o wysokiej wydajności dla samochodów ciężarowych o dużej ładowności.

Stuttgart, Niemcy / Monachium, Niemcy / Göteborg, Szwecja – Trzej wiodący producenci pojazdów użytkowych Daimler Truck, TRATON GROUP i Volvo Group podpisali niewiążącą umowę na instalację i obsługę wysokowydajnej publicznej sieci ładowania akumulatorów elektrycznych ciężkich samochodów ciężarowych i autokarów dalekobieżnych w całej Europie. Wspólnym celem jest zainicjowanie i przyspieszenie budowy infrastruktury ładowania, aby zwiększyć zaufanie klientów i wspierać transformację UE na transport neutralny dla klimatu.

 

Umowa kładzie podwaliny pod przyszłą spółkę joint venture (JV) – w równym stopniu należącą do trzech stron, która planuje rozpocząć działalność w 2022 roku.

Strony zamierzają wspólnie zainwestować 500 milionów euro, aby zainstalować i obsługiwać co najmniej 1700 wysokowydajnych urządzeń do ładowania zielonej energii w pobliżu autostrad, jak również w punktach logistycznych i docelowych, w ciągu pięciu lat od założenia JV. Liczba punktów ładowania ma z czasem znacznie się zwiększyć poprzez poszukiwanie dodatkowych partnerów, a także finansowanie ze środków publicznych. Przyszłe JV ma działać pod własną tożsamością korporacyjną z siedzibą w Amsterdamie w Holandii. Przyszłe przedsiębiorstwo joint venture będzie mogło oprzeć się na szerokim doświadczeniu i wiedzy swoich partnerów założycieli w dziedzinie ciężkich pojazdów ciężarowych.

Przyszłe JV będzie działać jako katalizator i czynnik umożliwiający realizację Zielonego Ładu Unii Europejskiej na rzecz transportu towarów neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r. – zarówno poprzez zapewnienie niezbędnej infrastruktury, jak i ukierunkowanie na zieloną energię w punktach ładowania. Wspólne działanie Volvo Group, Daimler Truck i TRATON GROUP jest odpowiedzią na pilną potrzebę wysokowydajnej sieci ładowania, aby wesprzeć operatorów samochodów ciężarowych w przejściu na rozwiązania transportowe neutralne pod względem emisji CO2, zwłaszcza w przypadku ciężkich ładunków dalekobieżnych. Wydajna infrastruktura ładowania umożliwiająca transport długodystansowy to opłacalny sposób na znaczne, szybkie do zrealizowania ograniczenia emisji.

Martin Daum, dyrektor generalny Daimler Truck: „Wspólnym celem europejskich producentów ciężarówek jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Jednak ważne jest, aby budowa odpowiedniej infrastruktury szła w parze z wprowadzeniem na drogi ciężarówek neutralnych pod względem emisji CO2. Dlatego wraz z TRATON GROUP i Volvo Group jesteśmy bardzo podekscytowani podjęciem tego pionierskiego kroku w celu ustanowienia wysokowydajnej sieci ładowania w całej Europie”.

Matthias Gründler, CEO TRATON GROUP: „Dla TRATON GROUP jasne jest, że przyszłość transportu jest elektryczna. Wymaga to szybkiego rozwoju publicznie dostępnych punktów ładowania, zwłaszcza dla dalekobieżnego transportu ciężkiego. Teraz wspólnie z naszymi partnerami Daimler Truck i Volvo Group idziemy naprzód, aby jak najszybciej urzeczywistnić tę wysokowydajną sieć. Robimy teraz pierwszy krok w kierunku przyspieszenia przejścia na zrównoważony transport wolny od paliw kopalnych. Drugim krokiem powinno być silne zaangażowanie UE na rzecz pełnego rozwoju sieci ładowania w całej Europie”.

Martin Lundstedt, prezes i dyrektor generalny Volvo Group: „Kładziemy niezbędne fundamenty, aby dokonać przełomu dla naszych klientów, aby dokonać transformacji w kierunku elektryfikacji poprzez stworzenie europejskiego lidera sieci ładowania. Dysponujemy potężnymi technologiami elektromobilności, a teraz, dzięki Daimler Truck, GRUPIE TRATON i dzięki Europejskiemu Zielonemu Ładowi, również zrozumienie w całej branży, a także środowisko polityczne, aby dokonać fundamentalnego postępu w kierunku zrównoważonego transportu i rozwiązań infrastrukturalnych.

Niedawny raport branżowy* wzywa do stworzenia maksymalnie 15 000 wysokowydajnych publicznych i docelowych punktów ładowania nie później niż do 2025 r. oraz do 50 000 wysokowydajnych punktów ładowania nie później niż do 2030 r. o podjęcie działań na rzecz wszystkich innych podmiotów z branży, a także rządów i organów regulacyjnych, aby współpracowały na rzecz szybkiej rozbudowy niezbędnej sieci ładowania, aby móc przyczynić się do osiągnięcia celów klimatycznych. Jako wyraźny sygnał dla wszystkich zainteresowanych stron, sieć ładowania trzech stron będzie otwarta i dostępna dla wszystkich pojazdów użytkowych w Europie, niezależnie od marki.

 

Podejście zorientowane na klienta z uwzględnieniem różnych zastosowań.

Koncentrując się na potrzebach klientów, brane będą pod uwagę różne aplikacje. Operatorzy flot pojazdów elektrycznych na baterie będą mogli skorzystać zarówno z szybkiego ładowania dostosowanego do 45-minutowego obowiązkowego okresu odpoczynku w Europie, skupiając się na transporcie dalekobieżnym – najwyższego priorytetu przyszłego JV – a także ładować w nocy.

 

Partnerzy we wspólnym przedsięwzięciu, ale konkurenci we wszystkich innych obszarach.

Volvo Group, Daimler Truck i TRATON GROUP będą posiadać równe udziały w planowanym JV, ale nadal będą konkurentami we wszystkich innych obszarach. Utworzenie JV podlega zatwierdzeniom regulacyjnym i innym. Podpisania umowy JV można się spodziewać do końca 2021 roku.

 

* Opublikowane w maju 2021 r. przez ACEA, Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (Association des Constructeurs Européens d'Automobiles), organizację wszystkich głównych producentów samochodów ciężarowych w Europie, wspieraną również przez Volvo Group, Daimler Truck i TRATON GROUP.

 

Źródło: media.daimler.com

Wyślij zapytanie o wycenę Umów wizytę w serwisie