OG Banner Mobile OG Banner

Mercedesy z „zielonej” stali.

Mercedesy z „zielonej” stali.

 W 2025 r. Mercedes-Benz zastosuje do produkcji samochodów ekologiczną stal.

 

Mercedes-Benz AG jest pierwszym producentem samochodów, który objął udziały w szwedzkim start-upie H2 Green Steel (H2GS). Cel: wprowadzenie do seryjnej produkcji stali wolnej od emisji CO2. Wspólnie z dostawcami stali producent przebudowuje swój łańcuch dostaw pod kątem zapobiegania i ograniczania emisji dwutlenku węgla, a nie ich kompensacji. Partnerstwo z H2GS to kolejny krok w kierunku neutralności pod względem emisji CO2, do której Mercedes-Benz dąży w ramach przyjętej strategii Ambition 2039. Zakłada ona, że w 2039 r. – 11 lat wcześniej niż wymagają tego przepisy UE – flota Mercedesa będzie w pełni skomunikowana i neutralna pod względem emisji CO2.

„Obejmując udziały w H2 Green Steel, Mercedes-Benz wysyła ważny sygnał – chcemy przyspieszyć zmianyw przemyśle stalowym i zwiększyć dostępność stali produkowanych bez emisji CO2. W ramach pierwszego kroku inwestujemy (w to przedsięwzięcie) kilka milionów euro. Jako preferowany partner start-upu będziemy wprowadzać ekologiczną stal w różnych modelach naszych pojazdów już w 2025 r.” – powiedział Markus Schäfer, członek zarządów Daimler AG i Mercedes-Benz AG odpowiedzialny za badania w Grupie Daimler oraz dyrektor operacyjny Mercedes-Benz Cars. Przykład: sedan Mercedes-Benz jest w około 50% wykonany ze stali; odpowiada to za około 30% emisji CO2 podczas procesu produkcji. Dzięki nawiązanemu partnerstwu Mercedes-Benz aktywnie i konsekwentnie stawia czoła jednemu z największych wyzwań przemysłu motoryzacyjnego na drodze do neutralności CO2.

Technologia produkcji bez emisji CO2

Dzięki zastosowaniu nowego, innowacyjnego procesu produkcyjnego wytwarzanie stali na poziomie dostawcy jest wolne od emisji CO2 – podczas gdy produkcja tony stali przy użyciu klasycznego wielkiego pieca wiąże się z emisją średnio ponad 2 ton CO2. W nowym procesie dostawca zamiast węgla koksowego wykorzystuje wodór i energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Wodór służy tu jako reduktor, który uwalnia i wiąże tlen z rudy żelaza. W przeciwieństwie do węgla koksowego nie prowadzi to do wytwarzania CO2, lecz wody.

Aktywne zaangażowanie na rzecz zrównoważonego łańcucha dostaw stali

Mercedes-Benz i wszyscy jego dostawcy konsekwentnie pracują nad redukcją emisji CO2 w łańcuchu dostaw stali. Ich ostatecznym celem jest produkcja „zielonej” stali. Ponadto firma zobowiązuje się do odpowiedzialnego dostarczania stali, bazując na stosowaniu uznanych norm i certyfikatów. Mercedes-Benz jest członkiem Responsible Steel Initiative (z ang. program odpowiedzialnej produkcji stali) i aktywnie uczestniczy w opracowywaniu certyfikowanego standardu zrównoważonego rozwoju dla przemysłu stalowego – z myślą o ukształtowaniu przyjaznej dla środowiska i społecznie akceptowanej produkcji staliw całym łańcuchu wartości.

Łańcuch dostaw Mercedes-Benz neutralny pod względem emisji CO2

Mercedes-Benz AG chce, aby flota nowych samochodów producenta była neutralna pod względem emisji CO2 w całym łańcuchu wartości i dostaw. Dostawcy reprezentujący ponad 85% rocznego wolumenu zakupów Mercedes-Benz podpisali już list intencyjny, w którym wyrażają zgodę na dostarczanie firmie w przyszłości wyłącznie produktów neutralnych pod względem emisji CO2. Są wśród nich ważni dostawcy stali. Jednocześnie Mercedes-Benz współpracuje ze swoimi partnerami w celu stopniowego zwiększaniaw produkcji komponentów i tworzyw udziału materiałów wtórnych.

Informacje o H2 Green Steel

Start-up H2 Green Steel (H2GS) powstał w 2020 r., z myślą o budowie w północnej Szwecji wielkoskalowej huty stali produkowanej bez wykorzystania paliw kopalnych. Do 2030 r. H2GS wyprodukuje 5 milionów ton takiej stali. W ten sposób przyczyni się do dekarbonizacji europejskiego przemysłu stalowego, jednegoz największych emitentów dwutlenku węgla. H2GS rozpocznie działalność w Boden i Luleå. Założycielemi największym udziałowcem start-upu jest Vargas – współzałożyciel i jeden z największych udziałowców przedsiębiorstwa Northvolt, wyspecjalizowanego m.in.. w projektowaniu i produkcji akumulatorów litowo-jonowych do aut elektrycznych.

 

Źródło: media.mercedes-benz.pl

Zapytanie techniczne Wyślij zapytanie o wycenę Umów wizytę w serwisie