OG Banner Mobile OG Banner

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo kobiet

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo kobiet

Mercedes-Benz Sobiesław Zasada Automotive ogłasza partnerstwo z krakowskim startupem AILIS. 

Spółka Sobiesław Zasada Automotive, ogłasza partnerstwo z krakowskim startupem AILIS, odpowiedzialnym za stworzenie unikalnego na skalę światową systemu monitorowania zdrowia piersi, opartego o sztuczną inteligencję i sieci neuronowe. Obie marki łączy bowiem technologia m.in. dla kobiet i współtworzona przez kobiety.

Mercedes-Benz Sobiesław Zasada Automotive i AILIS

„Technologia jest kobietą!”

Pod takim hasłem planowana jest wspólna realizacja inicjatyw kierowanych do kobiet w Polsce. To wszystko w związku z rozpoczynającymi się wkrótce badaniami klinicznymi systemu AILIS.

- Mercedes jako jedyna marka motoryzacyjna, nie tylko nosi imię kobiety, ale i aktywnie działa na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet we współczesnym świecie, realizując projekt „She’s Mercedes”. Duże grono naszych Klientów to kobiety, a w strukturach naszej spółki pracuje ich ponad 150, dlatego tym bardziej jako największa sieć dealerska Mercedes-Benz z przyjemnością wspieramy projekt AILIS, którego technologia może uratować życie wielu kobiet. Rak piersi nie patrzy bowiem na wiek czy status społeczny – niszczy plany na przyszłość wielu kobiet, odbierając im szansę na to, by mogły podążać za swoimi marzeniami i je realizować. Mamy nadzieję, że dzięki technologii AILIS to się wkrótce zmieni. Czujemy się społecznie odpowiedzialni i dlatego chcemy wpierać nowe technologie, które mogą uratować coś, co mamy najcenniejszego – życie. – mówi przedstawiciel Mercedes-Benz Sobiesław Zasada Automotive.

She's Mercedes

She’s Mercedes to ucieleśnienie idei łączącej kobiety w dążeniu do doskonałości, dążeniu do pójścia naprzód i osiąganiu sukcesów zarówno na polu prywatnym jak i zawodowym.

Jest to sposób myślenia, który w przeszłości był urzeczywistniany przez wizjonerską pionierkę motoryzacji, Berthę Benz. To właśnie ona była inspiracją i partnerem biznesowym swojego męża Carla Benza. Bertha była również pierwszą osobą, która odbyła daleką podróż pojazdem silnikowym; w ten sposób położyła podwaliny pod zupełnie nową branżę i utorowała drogę do historii sukcesu Mercedes-Benz.

Projekt ‘She’s Mercedes’ to również zaangażowanie w edukację i profilaktykę prozdrowotną. Wyrazem tego zaangażowania jest teraz, przekazanie przez Sobiesław Zasada Automotive do użytkowania na potrzeby badań klinicznych AILIS samochodu Mercedes-Benz GLS. Samochód ten będzie służył zarówno kobietom chcącym wziąć udział w badaniu, lekarzom je prowadzącym, jak i zapewni bezpieczny transport sprzętu do badań.

Mercedes GLS od Sobiesław Zasada Automotive dla AILIS

- Nasza współpraca, odegra znaczącą rolę w tworzeniu pozytywnej przyszłości dla kobiet. Naszym celem jest, aby każda kobieta na świecie mogła przebadać piersi bez bólu i szkodliwego promieniowania, ale także mogła monitorować ich stan, bez względu na pochodzenie, miejsce zamieszkania lub wykonywany zawód. Nasze partnerstwo z Mercedes-Benz Sobiesław Zasada Automotive ma strategiczne znaczenie, gdyż po przeprowadzeniu badań klinicznych AILIS chcemy dalej rozwijać nasz projekt i wprowadzić na rynek mobilną wersję urządzenia. Dziś jesteśmy u progu rewolucji technologicznej, która dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji będzie w stanie wykryć niepokojące zmiany w piersiach na bardzo wczesnym etapie, gdy możliwość wyleczenia jest bardzo wysoka. W ten sposób chcemy, by kobiety przestały się bać raka piersi, a skupiły się na monitorowaniu stanu ich zdrowia – mówi Michał Matuszewski CEO AILIS.

Projekt AILIS wpisuje się w społeczną misję marki Mercedes-Benz, która konsekwentnie, od wielu lat wspiera kobiety na wielu płaszczyznach. Dlatego w nadchodzących miesiącach Sobiesław Zasada Automotive i AILIS planują realizację wielu wspólnych inicjatyw kierowanych do kobiet.

Dzięki temu partnerstu, zarówno Pracownice jak i Klientki Sobiesław Zasada Automotive będą miały możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych badaniach klinicznych AILIS.

Projekt AILIS

Zapytanie techniczne Wyślij zapytanie o wycenę Umów wizytę w serwisie